Nyhedsbrev

Kære klub og medlem i Odense Bowlinghal.


Verden omkring os er i konstant forandring og efter 2 års Corona nedlukninger, skal vi så nu til at slås med stigende energi priser og dette presser vores økonomi hårdt – især fordi vi desværre har brugt vores opsparede ressourcer på at komme igennem Corona.


Blot for at give jer et indblik i situationens alvor, så var bowlinghallens el-regning i august 2021 på 31.000,- og i august 2022 på 87.000,-


Derfor ser vi os nødsaget til i en periode at ændre vores daglige åbningstider, for på den måde både at spare energi ( primært EL ) og desuden lønninger. Dette kan hjælpe os, men vi kan ikke 100% spare os ud af situationen og vi håber derfor også, at regeringen griber ind og på en eller anden måde lægger et loft over priserne.


Alt i alt betyder dette, at vi fra start uge 40 ( 3/10-2022 ) fremover først åbner for bowling kl. 13. Vi åbner dørene ca. 1 times tid før, da vi ved, at en del af jer gerne vil komme i god tid og det skal der naturligvis stadigt være mulighed for. Derudover lukkes der i den anden ende for bowling kl. 21


Jeg har været rundt og snakke med jer alle sammen om formiddagen og bestyrelsen og jeg er utroligt glade for jeres opbakning til dette, står vi sammen så kan vi klare os igennem og der skal lyde et kæmpe stort TAK herfra….


Vi følger naturligvis situationen nøje og vil løbende vurdere tingene og holde jer orienteret såfremt der sker ændringer, enten den ene eller anden vej.


Har I spørgsmål eller brug for yderligere forklaringer, så tøv ikke med at tage fat i mig.


Igen skal lyde en stor tak for jeres opbakning.


Med venlig hilsen

Best regards


Søren Aahman

Daglig leder

26 45 46 23